Inschrijven leerling

Meld je aan voor de educatieve activiteiten. Klik Inschrijven leerling om in te schrijven.

Volg ons ook op

Home Wie zijn wij? Partners over SWT
Partners over SWT
Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk

“Als minister van Onderwijs en Wetenschap zie ik natuurlijk graag dat jonge mensen wetenschap spannend vinden en dat zij kiezen voor een wetenschappelijke studie. En liefst voor een studie in de bèta-wetenschappen, want daar komen we nog altijd mensen tekort. Bovendien zijn bèta-studies ook boeiende studies, waar je voor je eigen persoonlijke ontwikkeling veel aan hebt.”
 
“Daarom ben ik zo blij met het Wetenschapsfestival, dat wordt georganiseerd door Stichting Witte Tulp en Science Center Nemo. Een prachtig evenement waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt. In mei 2009 stond de derde editie van dit festival in het teken van milieu en duurzame energie. Ik heb daar met eigen ogen kunnen zien met hoeveel passie kinderen kunnen werken aan zelfbedachte wetenschappelijke projecten. Daarmee is de kiem gelegd voor een veelbelovende toekomst.”
 
“Ik juich de initiatieven die Stichting Witte Tulp op dit gebied neemt van harte toe. Ik hoop van harte dat er nog veel zullen volgen!”
 
Ronald Plasterk - Minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapG.H. (Geke) Faber

“Dit voorjaar werd ik uitgenodigd een kijkje te nemen op het jaarlijkse Wetenschapsfestival. Wat een bijzonder evenement! Niet in de laatste plaats vanwege de inzet van heel veel maatschappelijk betrokken vrijwilligers, de bijdrage van sponsoren en het grote aantal scholen dat deelnam.”
 
“Heel NEMO gonsde van de activiteiten, toernooien en tentoonstellingen. Ruim 200 leerlingen presenteerden zelfontworpen wetenschappelijke projecten. Het enthousiasme van de deelnemende kinderen was hartverwarmend. Regelmatig trokken ze aan mijn jasje om me hun proefjes te laten zien. Zo maakten we allemaal spelenderwijs en interactief kennis met de diverse facetten van wetenschap en techniek. De vele bezoekers, de fantastische sfeer, de onbevangenheid en leergierigheid van de jeugd: ik kijk er met veel genoegen op terug en ben ervan overtuigd dat het festival een toekomstige generatie wetenschappers de ogen heeft geopend.”
 
Geke Faber - Burgemeester van ZaanstadMr. H. (Hennah) Buyne


"Stichting Witte Tulp heeft een mooi symbool als logo. Een witte tulp. Een kwetsbare, jonge tulp heeft de juiste voedingsstoffen, verzorging  en een beschermend klimaat nodig om tot ontwikkeling te komen en  te bloeien. Op de zelfde manier behoeven kinderen de juiste input,  aanmoediging en leeromgeving om hun talenten tot ontwikkeling te brengen. Elk jong talent symboliseert op deze manier een witte tulp. En we hebben alle talenten nodig. Omdat Nederland het verdient."
 
"Stichting Witte Tulp kan hier een grote bijdrage leveren. Met vrijwilligers die veelal zelf uit het hoger of wetenschappelijk onderwijs komen, vormt zij de link tussen leerlingen, de HBO’s en universiteiten en vervolgens met het bedrijfsleven of de wetenschap. Stichting Witte Tulp wil zich op alle doelgroepen richten, ook op allochtone leerlingen. We kunnen ons niet permitteren om bepaalde doelgroepen, en daarmee waardevolle talenten, buiten te sluiten. Elke leerling heeft een enorm potentieel en Stichting Witte Tulp wil alle kansen benutten."
 
"Neem bijvoorbeeld een initiatief als de Wetenschapsbeurs, waarmee Stichting Witte Tulp vooral allochtone leerlingen en meisjes wilde bereiken en stimuleren om te kiezen voor exacte vakken. Ik ben onder de indruk van het aantal enthousiaste leerlingen dat bij elkaar is gekomen om hun bijdrage te leveren aan de wetenschap en aan de samenleving. Voornamelijk ook door wat ze willen en wat ze kunnen. Op de Wetenschapsbeurs in de Beurs van Berlage stond ik als wethouder van Amsterdam echt een beetje te glimmen. We moeten een initiatief als dit niet alleen onderstrepen, maar ook aanmoedigen en uitbouwen. Ik draag Stichting Witte Tulp een warm hart toe en ben ervan overtuigd dat ze nog vele successen zal boeken."
 
Hennah Buyne - Voormalig Wethouder Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd en Diversiteit, Grote Stedenbeleid van Amsterdam
S. (Sascha) Baggerman

“De passie en betrokkenheid van alle mensen die betrokken zijn bij de stichting hebben mij geraakt. Het doet mij goed om te zien dat er jongeren zijn die zich willen inzetten voor anderen, om ervoor te zorgen dat zij kansen krijgen die ze anders niet zouden krijgen. Door huiswerkbegeleiding aan te bieden, door activiteiten te organiseren, door jongeren in te zetten als vrijwilliger. Als je af zou gaan op alle negatieve berichten in de media over ‘de jeugd van tegenwoordig’, zou je niet geloven dat Witte Tulp 150 jonge vrijwilligers heeft die zich belangeloos inzetten voor anderen in onze samenleving. Daarvoor kan ik alleen maar bewondering en diep respect hebben.”
 
“Het is begonnen met het aanbieden van huiswerkbegeleiding aan jongeren in Haarlem en uitgegroeid tot een stichting die in staat is om een Wetenschapsfestival te organiseren waar honderden kinderen op af komen om zelf te ervaren hoe boeiend en interessant techniek is. Hiermee levert de Witte Tulp een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de aandacht voor techniek en het stimuleren van jongeren om voor de techniek te kiezen, als opleiding en vak. Hiermee bewijzen ze de techniek een grote dienst.”
 
“Stichting Witte Tulp heeft zichzelf een mooi doel gesteld. De nadruk wordt gelegd op de zelfontwikkeling van jongeren om zo de kansen die jongeren hebben in de maatschappij te vergroten. De kernbegrippen die daarbij gehanteerd worden, onderwijs, ambitie, dynamiek, maatschappelijke betrokkenheid, burgerschap en zelfontplooiing, illustreren de grote mate van eigen verantwoordelijkheid die jongeren en hun ouders hebben. Stichting Witte Tulp levert hiermee een belangrijke bijdrage aan onze maatschappij. Zij investeren in jongeren en hun ouders om zo hun betrokkenheid te vergroten. Ik kan alleen maar hopen dat er een kettingreactie ontstaat, net zoals we tijdens het Wetenschapsfestival hebben gezien, en zo steeds meer mensen ‘geraakt’ worden door de passie en betrokkenheid van de Witte Tulp.”
 
Sascha Baggerman - Gedeputeerde provincie Noord-HollandDr. R. (Robbert) Dijkgraaf

“Robots laten sumoworstelen, vuil slootwater weer schoonmaken, elektriciteit maken: als je er zelf mee aan de slag gaat merk je pas hoe leuk en nuttig wetenschap kan zijn. En dat deden de driehonderd Amsterdamse kinderen op het wetenschapsfestival van Stichting Witte Tulp, dit voorjaar in NEMO. Ik heb daar met veel plezier rondgelopen en het enthousiasme was aanstekelijk. Zelf doen en uitproberen is volgens mij de manier waarop kinderen ontdekken wat dat nou eigenlijk is, wetenschap.”
 
“Niet dat iedereen die daar een wetenschapsproject presenteerde per se een carrière in de  wetenschap moet krijgen. Als hij of zij door mee te doen maar een idee krijgt dat er dingen mogelijk zijn die je niet verwacht, dat je over dingen kunt denken die je niet ziet, en dat het belangrijkste een onbevooroordeelde manier van kijken is. Daar kun je je hele leven wat aan hebben, of je nu onderzoeker wordt of niet.”
 
“Aan wat Stichting Witte Tulp doet om kinderen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek, met de hulp van al haar vrijwilligers, kunnen wij als wetenschappers een voorbeeld nemen!”
 
Robbert Dijkgraaf - President Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen