Inschrijven leerling

Meld je aan voor de educatieve activiteiten. Klik Inschrijven leerling om in te schrijven.

Volg ons ook op

Home Wie zijn wij? Werkwijze
Werkwijze

Stichting Witte Tulp richt haar activiteiten op leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs, met als doel, dat zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Onze werkwijze kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid van ouders, docenten en vrijwilligers en intensieve begeleiding van onze leerlingen.

Speerpunten
Stichting Witte Tulp legt de nadruk op de zelfontwikkeling van de leerlingen, het aanpakken van leerachterstanden, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling en het onderwijsproces van hun kinderen. Onderwijs, ambitie, dynamiek, maatschappelijke betrokkenheid, burgerschap en zelfontplooiing zijn kernbegrippen in deze visie. Die combinatie is het antwoord van Stichting Witte Tulp op een grote maatschappelijke behoefte.

1. Onderwijs
2. Ambitie
3. Excellentie
4. Rolmodel
5. Sterke ouderparticipatie

Ruim één decennium “passie voor educatie”

Sinds 1997 levert Stichting Witte Tulp het bewijs: wat in een studentenhuis begon is nu uitgegroeid tot een veelzijdige organisatie. Om interessant te blijven voor onze doelgroepen vernieuwen we voortdurend onze werkwijzen en onze projecten. Zo willen wij ook talentvolle en ambitieuze leerlingen stimuleren en uitdagen door deelname aan extra activiteiten, zodat zij nog beter kunnen presteren. Behalve ambitieuze leerlingen begeleiden we ook nog leerlingen die extra aandacht nodig hebben op inhoudelijk en persoonlijk vlak. Door hen intensief te begeleiden proberen we schooluitval en achterstand onder jongeren te bestrijden.

Feiten & Cijfers

In 2004 ontvingen wij de prijs ‘Appeltje van Oranje’ uit handen van prinses Maxima, als beloning voor onze werkzaamheden en bijdrage aan de maatschappij. Dit is voor ons een bijzonder moment geweest om belangrijke stappen te zetten richting professionalisering. Nu zijn er meer dan 150 vrijwilligers actief en 600 leerlingen doen mee aan onze projecten, waaronder de Clubactiviteiten, Weekendschool, Vakgerichte Bijlessen, Examentraining, Ouderparticipatie en het immers traditie geworden Wetenschapsfestival, het concept om leerlingen spelenderwijs met eigen projecten in aanraking te brengen met wetenschap en techniek. Het festival heeft viermaal plaatsgevonden, waarvan de laatste in april 2010 in Science center NEMO met maar liefst 11.000 bezoekers.